CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

 

1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE ContraCtació (des d’ara també les Condicions Generals o CGC):

 

D’una part, el proveïdor dels productes Esportiva Aksa, S.L., el nom comercial del qual és AlpinaBackpacks (d’ara en endavant també el prestador), amb domicili social a C/ Ramon Albò 58-60 de Barcelona, N.I.F. B08416596, telèfon d’atenció al client 933519861 i mail: hello@alpinabackpacks.com, sent titular del lloc web www.alpinabackpacks.com, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

 

I de l’altra, l’Usuari - Client (des d’ara l’usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els que té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

 

 

AMBDÓS ACCEPTEN el present document que comporta que l’usuari:

 

 1. Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
 2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

 

El prestador posa a disposició d’aquests l’adreça d’e-mail hello@alpinabackpacks.com per a què plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

 

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.alpinabackpacks.com del prestador.

 

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb el fi de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

 

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats. Esportiva Aksa, S.L. no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o de qualsevol dany que resultés d’un fallada de còpia de seguretat per part de l‘usuari de les dades contingudes en els productes adquirits tals com targetes de memòria.


Esportiva Aksa, S.L. no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes a la venda al web.

La responsabilitat civil de Esportiva Aksa, S.L. pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a Esportiva Aksa, S.L. per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits al web www.alpinabackpacks.com, així com a possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés al web, incloent-se pèrdues de dades o altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi al web www.alpinabackpacks.com.


Esportiva Aksa, S.L. és una empresa especialitzada en la venta a distància de motxilles esportives de muntanya Esportiva Aksa, S.L. ven els seus productes a distància per Internet a través de la seva pàgina web. El prestador no posseeix cap botiga física.


 

2. Objecte del contracte:

 

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objectiu regular la relació contractual de compra-venta nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

 

La relació contractual de compra-venta comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

 

2.2 Territori d’aplicació: La botiga virtual de www.alpinabackpacks.com està activa per a tota Espanya i Europa. 

               

2.3 Capacitat per a contractarPer a poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per a contractar.


2.4 Acceptació del client: La validació d’una comanda a través del web www.alpinabackpacks.com es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles al web www.alpinabackpacks.com o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.


2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: Esportiva Aksa, S.L. es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas de què aquests canvis o modificacions s’introduïssin un cop realitzada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents a la data en la que es va efectuar aquesta comanda.

 

 

 

 

 

 

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL WEB www.alpinabackpacks.com:


3.1 Publicació de preus: Els preus dels productes són els mostrats en cada producte en el nostre web www.alpinabackpacks.com.


               3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets o altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada a vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de www.alpinabackpacks.com estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents en www.alpinabackpacks.com es mostren en llengua espanyola (castellà) i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client, pot fer-se en català o anglès sempre indicant-ho abans d’iniciar el procediment de contractació. 


3.3 Disponibilitat del/dels producte/s: Pot haver ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes degut a què aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, el producte en qüestió estarà visible, però no disponible per a la seva compra.


3.4 Dret d’anul·lació: Esportiva Aksa, S.L. es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat imposats a tots els productes de www.alpinabackpacks.com. Per al cas de què es detectés aquesta falta de qualitat, el servei d’atenció al client de Esportiva Aksa, S.L. li suggerirà un producte de reemplaçament i si el reemplaçament no és del gust del client, es procedirà al reintegrament del cost d’aquest producte.


3.5 Comandes les 24 h, tots els dies de l’any: L’horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies l’any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les disset (17:00) hores, quedant per al dia hàbil següent a Barcelona. Les comandes que es rebin els divendres es processaran per a què arribin els dilluns o primer dia hàbil, seran entregades els dilluns (o primer dia hàbil següent). Després d’aquesta hora seran processats els dilluns i entregats el dia següent hàbil a la Península i l’estipulat a l’apartat corresponent per a comandes de fora de la Península.

 

3.6 Frau: Si Esportiva Aksa, S.L. sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

 

4. PROCEDIMENT DE COMPRA:

 

L’usuari, per a poder accedir als productes oferts pel prestador, no haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Únicament se li sol·licitaran les dades imprescindibles que haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària per poder tramitar la seva comanda.

 

Un cop escollits el/s producte/s, s’informa que de conformitat amb l’exigit a l’art. 27 de la llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Escollir el producte fent clic en ell i s’afegirà automàticament al “cistella de compra”.
 2. Si es desitja afegir més productes, haurà de seleccionar l’opció “Continuar comprant”. Si per error n’ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar a l’opció d’eliminar de la cistella de compra.
 3. Escollit/s el producte/els productes, haurà de clicar a la pestanya de finalitzar per a realitzar la comanda. Al clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).
 4. Es sol·licitaran a l’usuari una sèrie de dades personals per poder realitzar la comanda i la posterior entrega, i desprès es sol·licitarà el consentiment de l’usuari per guardar les seves dades. Si el dona, es guardaran i se li enviarà informació de productes si així ho permet, si no, les dades es guardaran per futures compres únicament.

Han de revisar-se els controls d’spam i de correu no desitjat de la seva safata d’entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.

 1. Un cop registrat, apareixerà una pantalla d’observacions on podrà indicar l’horari d’entrega; una casella de verificació que haurà de marcar donat que és l’acceptació d’aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de Privacitat.
 2. Per a finalitzar el procés, haurà de clicar el botó Finalitzar.

 

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l’usuari via correu electrònic, una vegada finalitzat el procediment de contractació, respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i terminis d’entrega del producte comprat.

 

Si hi hagués qualsevol tipus d’error a l’adreça indicada o a qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho d’immediat a l’adreça d’e-mail que apareixerà al web per a procedir a l’esmena d’aquest error.

 

Davant qualsevol dubte, pot contactar amb el nostre servei d’atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten al web www.alpinabackpacks.com.

 

Esportiva Aksa, S.L. proporcionarà atenció al client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacto hello@alpinabackpacks.com, si escull una altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

 

Esportiva Aksa, S.L. posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

 

5. ENVIAMENT:

 

5.1 Empresa de transport: Es realitzaran a través de les companyies GLS, el telèfon d’atenció al client de les quals és +34 902 113 300.

 

5.2 Despeses d’enviament: Les despeses d’enviament estàndard s’aplicaran de la següent manera:

-         Nacional (Espanya Peninsular): 4.99 €.

-         Balears: 8.99 €.

-         Europa: 9.99 €.

Per les comandes a Canàries, Ceuta, Melilla i Andorra, el cost d’enviament s’haurà de sol·licitar a Esportiva Aksa, S.L. enviant un correu hello@alpinabackpacks.com per poder cotitzar les costes d’enviament.

 

Quan l’usuari-client agregui a la cistella el producte i confirmi l’adreça d’enviament, el sistema automàticament li mostrarà el preu de l’enviament abans esmentats.

 

               5.3 Adreça d’enviament: L’entrega de les comandes es realitzarà en el domicili d’entrega designat lliurement per l’usuari. De tal manera, el prestador no assumeix responsabilitat alguna per quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de què les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes, o quan l’entrega no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari.

 

L’horari d’entrega de la comanda serà en horari de treball habitual.


 

Sense perjudici de l’anterior, el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent per a què l’entrega pugui efectuar-se en el temps acordat, pel que no podrà imputar-se responsabilitat alguna en contra del prestador.

 

Els enviaments només es realitzen a destinacions d’Espanya Peninsular, Balears i Europa i sota petició a Canàries, Andorra, Ceuta i Melilla.


 

Esportiva Aksa, S.L. posarà tots els mitjans al seu abast per a què la seva comanda sigui entregada dins del termini que figura al seu web a data d’emissió de la confirmació de comanda.

 


5.4 Terminis d’entrega: El termini d’entrega acostuma a estar comprès entre

- Espanya Peninsular és de 2 a 4 dies laborables.

- Illes Balears és de 3 a 5 dies laborables.

- Europa és de 5 a 7 dies laborables.

depenent del producte, segons la població de destí i la forma de pagament escollida. S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat del servei i comprovat el pagament complet de la comanda. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra, el servei d’atenció al client podrà facilitar-li la informació de disponibilitat.

 

Si ha sol·licitat varis productes en una mateixa comanda, tingui en compte que poden tenir dates de disponibilitat diferents, en aquest cas, podria rebre’ls en diferents dates. Tingui present que, davant la falta de disponibilitat d’alguna de les referències en el moment de l’enviament, té dret a la cancel·lació de la comanda en qualsevol moment abans de l’enviament del mateix contactant amb el nostre servei d’atenció al client a través de la següent adreça de correu electrònic: hello@alpinabackpacks.com indicant el número de comanda.

 

5.5 Confirmació de l’enviament: En el moment de l’entrega de la comanda al nostre transportista, li enviarem confirmació de l’enviament a l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat al realitzar la comanda. En la confirmació d’enviament li indicarem el número de seguiment corresponent per a què pugui fer el seguiment del mateix a través del web del nostre transportista.

 

5.6 Danys en l’entrega: Els productes s’envien en embalatge segur. Si en el moment de l’entrega s’apreciés de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s’aprecia, en la mateixa manera, un error en la mercaderia rebuda, el client ha de contactar d’immediat amb la línia d’atenció al client 933519861 o a l’email hello@alpinabackpakcs.com, per a poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a la seva substitució per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons ens indiqui en aquest correu electrònic.

 

Igualment, si es detecten danys en el producte un cop obert el paquet estant l’embalatge en perfectes condicions, el consumidor i usuari haurà d’informar al venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d’ella en la línia d’atenció al client 933519861 o a l’email hello@alpinabackpacks.com.


 

 

6. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

 

Tots els preus exposats a la botiga www.alpinabackpacks.com inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten al web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexes al producte o servei adquirit.

 


IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el disposat a l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’entrega dels productes s’entendrà localitzada al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça d’entrega està en territori espanyol llevat de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti. En les comandes amb destí a Canàries, Ceuta i Melilla, les entregues es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del disposat a l’article 21 de la Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent a cada un d’aquests territoris.

 

L’usuari rebrà la factura de la comanda a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari un cop realitzada la compra.

 

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase del mateix.

 

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre i quan la comanda hagi sigut registrada durant el període de promoció.


La modalitat d’entrega està detallada a través de l’empresa GLS (amb les especificacions que es detallen a l’apartat 5 d’aquestes condicions generals).


Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per a determinar si aquesta comanda està o no subjecta a promoció.

 


Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del prestador o via correu electrònic a l’adreça facilitada.

 

 

7. FORMES DE PAGAMENT:

 

A continuació, detallem els sistemes disponibles:

 

7.1 Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del nº de la targeta al formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en els que s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert per el seu banc, a través de comerç electrònic segur ("Verified by Visa" i "MasterCard SecureCode"). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi sigut autoritzat pel seu banc o caixa.

 

S’utilitza el sistema anomenat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

 

7.2 Pagament mitjançant Bancontact: forma de pagament pels consumidors Belgues. Un cop finalitzada la compra, si s’escull aquesta forma de pagament, se li redirigirà a la web oficial de Bancontact on podrà fer el pagament. Un cop realitzat el pagament correctament, la seva comanda estarà finalitzada i s’enviarà un correu electrònic amb el resum de la seva compra. Clicant el botó “tornar a la web” tornarà a la web per veure la comanda i poder imprimir-ho.

Bancontact codifica automàticament les dades confidencials amb l’ajuda de les tecnologies més avançades disponibles al mercat. Bancontact té les seves pròpies polítiques de privacitat i Esportiva Aksa, S.L. no té cap responsabilitat sobre elles.

 

7.3 Pagament (iDeal): forma de pagament pels usuaris dels Països Baixos. És un sistema interbancari cobert pels principals bancs de consum holandesos. Un cop finalitzada la compra, si escull aquesta forma de pagament, se’l redirigirà a la web oficial de iDeal on podrà fer el pagament. Un cop realitzat el pagament correctament, la seva comanda estarà finalitzada i s’enviarà un correu electrònic amb el resum de la seva compra. Clicant el botó “Tornar a la web) tornarà a la web per veure la seva comanda i poder imprimir-la.

iDeal codifica automàticament les dades confidencials amb l’ajuda de les tecnologies més avançades disponibles al mercat. iDeal té les seves pròpies polítiques de privacitat i Esportiva Aksa, S.L. no té cap responsabilitat sobre elles.

 

 

8. DRET DE DESISTIMENT:

 

8.1 Dret de desistiment: L’usuari pot exercir el dret de desistiment i per això compta amb un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte, sense penalització per al seu exercici; haurà de realitzar-se el reintegrament al consumidor de l’import total de la compra, és a dir, el preu del producte més les despeses d’enviament, dins dels 14 dies següents a l’exercici del dret de desistiment per part de l’usuari/consumidor. En relació amb les despeses d’enviament per a la devolució dels productes, aquestes aniran a càrrec de l’usuari-consumidor. L’exercici del dret de desistiment no està sotmès a cap formalisme. El consumidor tan sols serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació dels mateixos distinta a la necessària segons la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament, sense que per això vegi limitat el seu dret a l’exercici d’aquell. Per a dur a terme aquest dret de desistiment pot omplir aquest formulari amb el seu número de comanda (per obtenir el reemborsament de l’import del producte/dels productes dins del termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la comanda) junt a les seves dades de contacte. Podrà remetre’ns-el a través del mail hello@alpinabackpacks.com o per correu postal (per qualsevol mitjà admès en dret), sempre dins dels 14 dies naturals a la recepció de la comanda. A partir d’aquest termini, només podrà sol·licitar la devolució o canvi del producte/dels productes per motius tècnics subjectes a la garantia d’aquest/s producte/s.

 

Haurà de retornar el producte amb tots els elements amb els que li va ser entregat, sense danys ni marques de desgast de cap tipus i que no denoti un ús inadequat del bé o diferent de la naturalesa pròpia del mateix a l’adreça que li hem facilitat.


És recomanable la devolució en el seu embalatge original. En cas de què no sigui possible, el producte podria patir una depreciació en el seu valor. El client es farà responsable de l’embalatge i protecció del producte/dels productes que envia, així com de les despeses derivades de l’enviament.


Sempre que els productes siguin retornats dins del termini de 14 dies naturals, sense danys ni marques de desgast algun i complint amb els requisits establerts en aquest apartat, li reemborsarem l’import total de la compra.


8.2 Devolució per error en la comanda per part de Esportiva Aksa, S.L.: Quan el producte no es correspongui al de la comanda, degut a algun error imputable a l’empresa, l’usuari haurà de comunicar-ho per mail a la companyia tan aviat com sigui possible; Esportiva Aksa, S.L. correrà amb les despeses de recollida del producte enviat per error i entrega del corresponent al de la comanda realitzada.

 

8.3 Comprovació de les devolucions: La verificació i comprovació dels productes objecte de devolució correran a càrrec de Esportiva Aksa, S.L. que, una vegada a les seves instal·lacions, verificarà que siguin rebuts complint amb tots els requisits establerts a l’apartat 9.1. En cas de faltar algun dels elements, li comunicaríem per escrit via mail indicant-li el contingut que falti.

 

 

9. REINTEGRAMENTS:


Quan es produeixi la devolució (s’exerceixi el dret de desistiment), es retornarà la quantitat pagada pel producte més despeses d’enviament. Les despeses de devolució correran a càrrec del consumidor-usuari pel següents imports segons el destí:

-         Espanya Peninsular és de 6,12€

-         Balears és de 8,99€

-         Europa és de 9,99 €

-         Andorra, Ceuta, Melilla i Canàries s’hauran de demanar cotitzacions.

 

El cost es descomptarà de l’import de l’article a tornar.

El termini per efectuar el reemborsament serà com a màxim de 14 dies naturals i a través del mateix mitjà en què es va efectuar la compra.

 

 

10. GARANTIES APLICABLES I SERVEIS POSTVENDA:

 

10.1 Garantia: Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció.

 

Garantia de satisfacció: Si en el moment de rebre el producte i, abans d’exercir el dret de desistiment, a l’usuari no li convenç la compra pot optar per canviar l’article per un altre, si el preu del producte fos superior al del producte canviat, l’usuari haurà d’abonar la diferència.

 

 

10.2 Garantia en cas de producte defectuós: En cas de producte defectuós, Esportiva Aksa, S.L. haurà de procedir a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte (segons correspongui), aquestes gestions seran gratuïtes per a l’usuari. Esportiva Aksa, S.L. respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des de l’entrega; el consumidor-usuari haurà d’informar a Esportiva Aksa, S.L. de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d’ella.

 

                             

 

 

11. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

 

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

 

12. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):


 

Conforme a l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de Resolució de Litigis, que actua d’intermediari entre ambdós. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

13. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

 

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

 

14. NORMATIVA APLICABLE:


Les presents Condicions Generals estan subjectes al disposat a:

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

 • Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de ventes a distància);
 • Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

 

Normativa espanyola:

§ Llei 3/2014, de 27 de març, per la que es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris,

§ Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, i modificacions posteriors,

§ REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades),

§ Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals,

§ Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista i

§ Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i modificacions posteriors.


15. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:


 

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï els seus comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

 

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d’atenció al client 933519861 o a través del nostre formulari de contacte.